English Site
  -
www.foodna.ir شبکه خبری صنایع غذایی ایران
www.foodkeys.com مرجع صنایع غذایی ایران
www.iranfoodnews.com وب سایت خبری صنایع غذایی ایران
www.agrofoodnews.com وب سایت خبری صنعت غذا و کشاورزی
fdo.behdasht.gov.ir سازمان غذا و دارو
www.irica.gov.ir گمرک جمهوری اسلامی ایران
www.iccima.ir اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
www.foodclinic.ir پایگاه تخصصی سلامت غذای ایران
کارنامه تجارت خارجی کشور در 11 ماهه سال جاری منتشر شد گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را در 11 ماهه سال جاری منتشر کرد.
ارسال به :
۱۳۹۵/۱۲/۷
 
مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت 77 میلیون دلار رسید که نشان می دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.
ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 11 ماهه سالجاری در مجموع به 76 میلیارد و 907 میلیون دلار رسید که در مقایسه با پارسال یک و 8 دهم درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک میلیارد و 371 میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته اند که نشان دهنده بزرگتر شدن تجارت خارجی ایران طی یازده ماهه سالجاری است.مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در 11 ماهه سال گذشته 75 میلیارد و 536 میلیون دلار بود.
در این مدت تشریفات گمرکی 30 میلیون و  5 هزار تن کالای وارداتی و 111 میلیون و 812 هزار تن کالای صادراتی در گمرکات سراسر انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 3 و 97 صدم درصد کاهش و 32 و 49 صدم درصد افزایش داشت.
در این مدت میعانات گازی با 6 میلیارد و 571 میلیون دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که17 و 7 صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و 952 میلیون دلار و سهم 5 و 7 صدم درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و365 میلیون  دلار و سهم 3 و 55 صدم درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و106 میلیون دلار و سهم 2 و 87 صدم درصدی و پروپان مایع شده با 1 میلیارد و 77 میلیون دلار و سهم 2 و 80 صدم درصدی قرار دارند.
اقلام عمده وارداتی طی یازده ماهه سال 1395 به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش848 میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش730 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور1500تا 2000سی سی به ارزش 705 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور2000تا2500سی سی به ارزش 572  میلیون دلار بود.
 چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی حفظ کرده است به طوری که در یازده ماهه سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به 7 میلیارد و 298 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 و 91 صدم درصد افزایش داشته است که بهترین رشد در میان دیگر کشورهای عمده خریدار کالای ایرانی را داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با 6 میلیارد و 141 میلیون دلار، عراق با 5 میلیارد و 514 میلیون دلار، ترکیه با 2 میلیارد و 958 میلیون دلار و جمهوری کره با 2 میلیارد و 691 میلیون دلار قرار دارند.
آمار تجارت خارجی کشورمان در یازده ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد، که رتبه‌های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با 9 میلیارد و 373 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 5 میلیارد و 797 میلیون دلار، جمهوری کره با 3 میلیارد و 27 میلیون دلار و ترکیه با 2 میلیارد و 389 میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از چین 9 صدم درصد افزایش و به ترتیب کشورهای مذکور 15 و 2 صدم درصد، 9 و 57 صدم درصد و 10 و 99 صدم درصد کاهش داشته است.
 واردات ایران از آلمان در یازده ماهه سالجاری  به دو میلیارد و 170 میلیون دلار رسید و این کشور پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود .واردات ایران از آلمان در این مدت 36 و 30 صدم درصد رشد داشته است .
آمار بازدید : 2753